Firma JTT Tomasz Szreder specjalizuje się w wykonawstwie izolacji przemysłowych. Firma obsługuje Podmioty branży energetycznej, petrochemicznej oraz budowlanej oferując najwyższą jakość świadczonych usług.

Podstawą naszej Polityki zarządzania jest budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z Kontrahentami, dbałość o wysoką jakość usług, ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz zagwarantowanie pracownikom bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy.

Nasze założenia w zakresie jakości:

 • Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej;

 • Wprowadzanie nowych technologii materiałowych i wykonawczych;

 • Partnerska współpraca z Kontrahentami;

 • Rzetelne i terminowe realizowanie prac;

Nasze założenia w zakresie BHP realizujemy poprzez:

 • Ciągłe eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, zapobieganie wypadkom, urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;

 • Dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego, szkód rzeczowych i majątkowych, istotnych aspektów środowiskowych, a następnie podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania zagrożeń wypadkowych, urazów, chorób zawodowych, i ile to możliwe zanieczyszczeń środowiska;

 • Prowadzenie szkoleń kadry pracowniczej, mających na celu doskonalenie i poprawę BHP;

Nasze założenia w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom do środowiska realizujemy poprzez:

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

 • Ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;

 • Prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;

 • Eliminowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska;

Do wdrożenia Polityki BHP i środowiska Właściciel Firmy zapewnia odpowiednie zasoby i środki, a do realizacji niniejszej Polityki i przyjętych w niej założeń zobowiązuje kadrę pracowników Firmy w stopniu adekwatnym do zajmowanego stanowiska.

Rumia, 01.06.2015